Uí Churnáin (née Ní Daly Rúiséal), Máirín - Ballydavid - 07/01/22

 
Ar an 7 Eanáir 2022 in Aonad Maolaitheach Ospidéal na hOllscoile Ciarraí, Máirín. Meala mór a bás dá céile grámhar Laurence, a leanaí Susan, Labhrás, Niamh, Sinéad agus Maryellen. Dá céilí siúd Séamus, Michael, Matt agus Bryan agus dá garleanaí Rebecca, JJ, May, Fiadh, Samuel agus Séamus, dá deirfiúracha, dá deartháireacha agus da gaolta uile.

Rest in Peace

Beidh sí á tórramh ina tig cónaithe ar an nDomhnach óna 2.00 go dtí 3.30 do gaolta gairid amháin. Tá an tig príobháideach don gclann amháin taobh amuigh den am seo. Aistreofar a corp maidin Dé Luain go Séipeál na Carraige in am do Aifreann 11 a'chlog agus déanfar í a adhlachadh tar éis an Aifrinn i Reilig Cill Mhaolchéadair. Bláthanna ón gclann amháin. Síntiús go dtí Aonad Maolaitheach Ospidéal na hOllscoile Ciarraí Iarann an clann ar an bpobal cloí le rialacha sláinte poiblí agus dea bheas Covid 19 ag an am seo.

 

On January 7th 2022 in the loving care of the Inpatient Palliative Care Unit at University Hospital Kerry, Maureen. Deeply regretted by her loving husband, Laurence, her children Susan, Labhrás, Niamh, Sinéad and Maryellen. Their partners Séamus, Michael, Matt and Bryan and her grandchildren Rebecca, JJ, May, Fiadh, Samuel and Séamus, her sisters and brothers and extended relatives.

 

She will repose in her home on Sunday from 2.00pm to 3.30pm for immediate family only. House strictly private thereafter. Removal on Monday morning for 11am Mass at Carraig Church with burial afterwards in Kilmalkedar Cemetery. Family flowers only. 


Date Published: Friday 7th January 2022
Date of Death: Friday 7th January 2022

Important Note:- All the people information that we share on our Rip Kerry website are already available on  social media and other internet platform. If anyone has any query or anyone have to complaint about us please email me on- Contact Us

The sole purpose for making this website is Keeping alive those who are not with us in this world today.

R.I.P

No comments:

Powered by Blogger.